megaseks.net

En gncel porno video izleme sitesi megaseks.net

porno
Czech English German Japanese Russian Spanish
Bolest a cit PDF Tisk
Martin Žipaj, Shihan Bujinkan Dojo a Bujinkan Czech Dojo.

Kdysi, když jsem vedl v Budapešti seminář Bujinkan Budó Taijutsu zaměřený na Kihon Happo no kata z Gyokko ryu, jsem pronesl tato slova: "Bolest se musí stát vaším přítelem!" Také jsem nenápadně kritizoval učitele, kteří působí bolest svým studentům, aniž by byli nejdříve ochotni sami projít tréninkem, který jim samotným dá bolest, která je důležitá pro studenta bujutsu, starých japonských bojových umění, a mnohem více důležitá pro toho, kdo chce následovat cesty japonských shinobi. Nehovořím zde o bolesti, která přináší sexuální vzrušení pro sadomasochistické vyznavače, ale o bolesti, která je základním předpokladem rozvoje a iniciátorem změn. Je to pocit, který přirozeně dokáže měnit. Důležité je umět bolest přijmout a směřovat změnu s ní spojenou správným směrem. Toto není jednoduché a chce to mnoho trpělivosti a mnoho zkoušek. Učíte se například postoje (kamae) ? Ichimonji no kamae, Hicho no kamae, Jumonji no kamae ? nejdříve začnete jednoduchou formou. Avšak právě tato jednoduchá forma, se správnou motivací, přináší vstup do chápání. Je mon (branou, znakem, nasloucháním) pro Happou (osm zákonů, principů). Začnete vnímat vlastní tělo, postavení kostí v těle, funkce svalů, kloubů a šlach. Začne to "bolet". To je důležité ? je to vaše vlastní bolest, fyzická bolest, která díky praktickému provádění začne věci měnit. Tělo začne na tuto změnu přirozeně reagovat, reaguje na ni i váš mozek. Začnete vnímat to, co je nad míru důležité ? signály.

cup

Veel ziekten kunnen invloed hebben op de spieren die leiden tot impotentie. Bijvoorbeeld Ventolin wordt gebruikt om astma-aanvallen. Dit geneesmiddel werkt door het ontspannen van de spieren in de luchtwegen om de ademhaling te corrigeren. Echt, moet u contact op met uw farmaceut om te zien of een van deze geneesmiddelen is een goede keuze voor u. Meer info over "kamagra kopen". Wanneer u geneesmiddelen zoals Viagra komen moet je overwegen over "". (Lees meer ""). Blijf lezen voor een lijst van geneesmiddelen die bijwerkingen kunnen veroorzaken en wat u kunt doen om een ​​einde te maken aan gevaarlijke bijwerkingen te zetten. Geen twijfel moet je gevaarlijke bijwerkingen in overweging te nemen voor het kopen van de medicatie. Stop met het gebruik van deze drug en krijg dringende hulp als u plotseling zicht verlies.


Cit je něco, co naslouchá signálům. Je-li člověk citlivý, je to úžasná věc, ale také těžká, protože takový člověk je citlivější na veškeré vjemy. S tím může být potíž, protože pokud student neví, co si se signálem, případně s jeho dopadem počít, může mu vjem způsobit bolest, kterou nedokáže dobře zpracovat. V bojových uměních se rozvinul systém, jak dopady vjemů zpracovat tak, aby se nestavěly proti nám samotným, ale začaly pomáhat. Signál je druh informace, se kterou se dá vskutku různě naložit. Pouhým pohledem můžete zjistit velmi mnoho. Mí učitelé občas vyslovují myšlenku, že průměrní bojoví umělci se zaměřují jen na boj a chtějí bojovat, ale ti nadprůměrní, co dávno poznali dobré i špatné stránky boje, jejich myšlení je jiné, uvažují o životě a jeho hodnotě. Uvažují o tom, jak život chránit, jak pomoci. Nepotřebují boj, ale ovládnout umění pohybu a naslouchat srdci. Toto je dle mého velice vznešená a také obtížná část bojových umění. I když možná ani není tak obtížná, spíše přirozená, a proto asi obtížná.

Člověk jistě není stroj. Toto by zřejmě potvrdil každý, ale přesto se tolik snažíme, abychom stroji byli. Není to jen například šíleným pracovním vytížením a nároky, které na sebe klademe, jako bychom stroji byli, ale bohužel i mnoho bojových systémů zatuhlo na "strojové" formě. Člověk dostal do vínku vnímání bolesti, aby se od ní mohl učit. Jeden můj přítel ze speciálních jednotek vyřkl větu svého kamaráda: "Co bolí, to roste." A ono na tom něco bude. Opravdový bojový umělec se musí naučit nakládat s informací, kterou mu bolest přináší. Musí se s ní sžít a nechat ji projít sebou samým. To začne měnit nejen naše pohyby, postoje, údery, kroky, kopy, páky, škrcení, hody, držení, ale také naše myšlení. A hádejte co? Opět záleží na směru (kakudó ? úhlu). Směr, kterým necháme změny ubírat, je směr, který začne vytvářet nás samotné. Proto si přeji, aby všichni, kdo jdou vznešenými cestami bojových umění, dokázali tiše přijímat jakákoliv protivenství, znovu a znovu vstávali a šli hrdě a s odhodláním dál, bez ohledu na to, jakou zaplatí cenu. Jakkoliv se musíme někdy stát démony a bojovat, naše srdce musí být stále plná soucitu a schopnosti odpouštět. Jeden z mých bojových přátel řekl: "Víš, všichni nakonec zaplatíme životem." Myslím, že to je velká pravda.