Czech English German Japanese Russian Spanish
SLOVNÍČEK POJMŮ PDF Tisk

Zde jsou uvedeny nejdůležitější či nejčastější použité výrazy. Výslovnost, která je

odlišná od zápisu v anglické transkripci, je uvedena v závorce. Pokud má slovo více

významů, zde je uveden ten, jenž je používaný v oblasti bojového umění. V japonštině

vždy záleží též na způsobu zápisu slova ve znacích kanji.

 

Aruki ? chůze

Ashikó (ašikó) ? ochrana holeně

Atemi ? úder nebo tlak na citlivá místa

 

Bó ? tyč délky 180 cm

Bójutsu (bódžucu) ? umění použití tyče

Bu ? válka, boj

Budó ? bojové umění, cesta bojového umění

Bufu ? vítr bojového umění

Bufu Ikkan ? vytrvalost v bojovém umění

Bugei ? tradiční bojová umění

Bugeisha (bugejša) ? opravdový bojový umělec

Bujutsu (budžucu) ? bojové dovednosti

Bushi (buši) ? válečník, samuraj

Bushidó (bušidó) ? cesta válečníka, samuraje, způsob života bushi

Bushin (bušin) ? ochranné božstvo válečníků

Buyu (buju) ? přátelé bojového umění

 

Chi (či) ? země; jeden z pěti základních elementů Gogyo

Chúdan (čúdan) ? střední pásmo

 

Daitó ? dlouhý meč

Denshó (denšó) ? svitek, psané podání

Dó ? životní cesta, způsob života

Dójó (dódžó) ? místo, prostor pro trénink

 

feeling (fíling) ? anglické slovo, běžně používané v Bujinkanu, jehož překlad ?pocit, cítění? je pouze zjednodušené vyjádření podstatně širšího významu

Fu ? vítr; jeden z pěti základních elementů Gogyo

 

Gata ? forma; jiná fonetická výslovnost slova kata

Gedan ? spodní pásmo

Go ? jap. číslovka ?pět?

Gogyo (gogjo) ? pět základních elementů Chi-Sui-Ka-Fu-Ku (země, voda, oheň, vítr, prázdnota)

Gyaku ? obrácený, obrátit, výkrut

 

Hanbó ? hůl délky 3 shaku (90 cm)

Hanbójutsu (hanbódžucu) ? dovednosti použití hanbó

Happó ? osm stran nebo osm cest

Henka ? varianta; změna

Hiden ? tajemství

 

Jó (džó) ? tyč délky 120 cm

Jódan (džódan) ? horní pásmo

Jójutsu (džódžucu) ? umění použití tyče

Judó (džudó) ? bojové umění Jigora Kana

Júji (džúdži) ? deset slabik

Jutsu (džucu) ? umění; někdy psáno jitsu

 

Ka ? oheň; jeden z pěti základních elementů Gogyo

Kaeshi (kaeši) ? obrana

Kamae ? postoj

Kanji (kandži) ? japonské znaky převzaté z čínštiny

Kata ? forma; někdy vyslovováno gata

Ken ? meč nebo obecně úderová zbraň

Kendó ? cesta meče

Kenjutsu (kendžucu) ? dovednosti ovládání meče

Kenpó ? principy úderů

Keri ? kop

Ki ? srdce, duch, úmysl, vědomí

Kihon ? základní provedení

Kosshi (kosši) ? umění úderů na vitální body

Koppó ? umění lámání kostí; též základní principy

Ku/Kyu ? jap. číslovka ?devět?

Ku ? prázdnota; jeden z pěti základních elementů Gogyo

Kuden ? ústní podání

Kuji (kudži) ? devět slabik

Kuji Kiri (kudži kiri) ? prstové mantry

Kúkan ? prostor, vzdálenost, kontrola

Kumiuchi (kumiuči) ? techniky držení, zachycení protivníka, když nelze použít zbraně; základ pro chvaty

Kuryúha (kurjúha) ? devět škol

Kyúsho (kjúšo) ? vitální body

Kyó (kjó) ? faleš, lež

Kyójitsu (kjódžicu) ? umění klamu, nebo faleš a pravda; také se čte či píše kyójutsu

 

Masaaki Hatsumi (nar. 1931; masáki hacumi) ? 34. velmistr Togakure ryú, hlava školy Bujinkan dójó

Mikkyó ? tajná nauka

Mushin (mušin) ? žádná mysl; též nevinný, nevinnost

 

Nage ? hod

Naginata ? japonská halapartna; dlouhá zbraň zakončená zakřivenou čepelí

Ninja (nindža)/Shinobi (šinobi) ? ten, kdo praktikuje ninjutsu

Ninjutsu (nindžucu) ? umění trpělivosti a vytrvalosti; techniky nin

Ninpó ? principy, zákony vytrvalosti; cesta nin

 

Omote ? vnější, co je na povrchu; opak ura; vnější (zjevné) techniky

Osaeru ? zatlačit, kontrolovat, zdolat, omezit; v budó kontrola prováděná skrytě

 

Roku ? japonská číslovka ?šest?

Rokushaku (rokušaku) ? šest shaku (jap. délková míra, 1 shaku = 30,3 cm, 1 sun = 0,1 shaku)

Ryú (rjú) ? škola nebo styl bojového umění

 

Sabaki ? práce nohama, chůze, manévrování

San ? jap. číslovka ?tři?

San ? japonské oslovení ve významu našeho ?pan, paní?, vyslovuje se za jménem

Satori ? stav duševní rovnováhy

Sensei ? učitel; použito v této knize bez dalšího upřesnění je vždy míněn sóke Masaaki Hatsumi

Shidóshi (šidóši) ? učitel Bujinkan dójó

Shihan (šihan) ? příkladný učitel, v Bujinkan dójó držitelé 10. danu a výše

Shikomizue (šikomizue) ? hůl se skrytou zbraní

Shinden (šinden) ? boží pravda

Shótó (šótó) ? krátký meč; malý nůž

Shukó (šukó) ? kovové drápy na ruce; tekagi

Shuriken (šuriken) ? malé skryté zbraně různých tvarů a s různým počtem hrotů, užívané k házení nebo řezání

Shurikenjutsu (šurikendžucu) ? umění použití shuriken

Sóke ? hlava školy; použito v této knize bez dalšího upřesnění je vždy míněn sóke Masaaki Hatsumi

Sui ? voda; jeden z pěti základních elementů Gogyo

Sutemi ? životní risk nebo riziko života

 

Tachi (tači) ? dlouhý meč, používaný k brnění

Tai (taj) ? tělo

Taihenjutsu (tajhendžucu) ? dovednosti přizpůsobení nebo změny těla

Taijutsu (tajdžucu) ? ?umění těla?, klasická forma bojového umění

Tameshiwari (tamešiwari) ? přerážení cihel v karate

Tantó ? nůž, krátký meč, dýka

Tekagi ? kovové drápy na ruce; shukó

Tobi ? skok

Toshitsugu Takamatsu (1889?1972; tošicugu takamacu) ? 33. velmistr Togakure ryú ninjutsu

Tsuki (cuki) ? úder

 

Uke ? blok; (jiné kanji) člověk, na kterém jsou předváděny techniky, ten, kdo přijímá, pozice útočníka

Ukemi ? pády těla, ?přijmout tělem?; také ?zachytit meč? (používáno v bójutsu pro kryt proti meči)

Ura ? vnitřní, obrácený, opačný; vnitřní (skryté) techniky

Ushiro (uširo) ? vzad, dozadu

 

Waza ? technika

 

Yari (jari) ? japonské kopí s rovnou čepelí

Yoko (joko) ? strana, stranou

Yoroi (joroi) ? japonské brnění

Yoroi kumiuchi (joroi kumiuči) ? způsoby chycení brnění yoroi

 

Zenpó ? dopředu, přední